Cart

zara si baat

zindagi ke maile mein KHwahishon ke rele mein
tum se kya kahen jaanan is qadar jhamele mein

tajdid

ab mere shane se lag kar kis liye roti ho tum
yaad hai tum ne kaha tha

Loading...